2WIN -VERKKOKAUPAN ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterin pitäjä ja peruste

2WIN
Tårtvägen 28
12869 Sköndal
Sweden

Yhteyshenkilö: Anders Backman, p. +46 73512 2190

Rekisteriä pidetään perustuen asiakassuhteeseen ja/tai asiakkaan sekä potentiaalisen asiakkaan suostumukseen.


Tietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä käyttää kerättyjä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi (tuotteiden myynti ja laskutus) sekä tuotteiden markkinoimiseksi potentiaalisille asiakkaille.


Tietojen kerääminen

2WIN kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietoja: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä laskutukseen ja asiakaskäyttäytymiseen liittyvät tiedot.

Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää omien tietojensa tarkistamista sekä väärien tietojen korjaamista. Hänellä on myös oikeus kieltää tietojensa käsittelyn, mikäli se ei ole ristiriidassa esimerkiksi kirjanpitolain mukaisen tietojen säilytysvelvollisuuden kanssa. Tiedot toimitetaan kirjallisesta pyynnöstä kuukauden kuluessa pyynnöstä.

Asiakkaalla on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus Tietosuojavaltuutetulle.


Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen siirto

Tietoja kerätään asiakkailta itseltään pääsääntöisesti verkkokauppaostosten yhteydessä sekä sähköposti- ja puhelinkeskusteluissa.  Lisäksi tietoja kerätään muista tietolähteistä, kuten internet-sivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

Tietoja voidaan siirtää yhteistyökumppaneille, jotka ovat kiinteä osa verkkokauppaliiketoimintaamme. Tällaisia ovat mm. kuljetusliikkeet, maksuvälittäjät, pankit sekä markkinointi- ja asiakaspalvelua tarjoavat yhteistyökumppanit.


Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vaan pyrkii käyttämään EU:n sisällä olevia palveluntarjoajia mutta mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperuste ja että henkilötiedot suojataan käyttämällä viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja asianmukaisia teknisiä suojauksia.

Kirjaudu sisään
Valitse maa